Mueve Coaching

Loopbaancoaching begeleiding

Trajecten

Verkort traject:

Loopbaanscan: 3 sessies

Voor wie?

 • Mensen die een kort en krachtig handvat willen voor het maken van een volgende loopbaanstap, binnen of buiten de huidige werkkring;
 • medewerkers van organisaties die zich binnen hun huidige functie verder willen ontwikkelen;
 • organisaties die de inzetbaarheid van medewerkers willen vergroten.

Wat houdt het in?

De Loopbaanscan bestaat uit:

 • Een intakegesprek van ongeveer 45 minuten;
 • Het invullen van twee wetenschappelijk verantwoorde online vragenlijsten:
 1. De PfPi – Personality for Professionals inventory (afnameduur 25 minuten).
 2. De LIV – Loopbaan Inzicht Vragenlijst (afnameduur 30 minuten).

De PfPi meet persoonlijkheidstrekken met specifieke relevantie voor de werkcontext.
De Loopbaaninzicht Vragenlijst geeft aan de hand van interesses, kennis en vaardigheden, inzicht in loopbaanperspectieven.

 • Drie individuele bijeenkomsten van ongeveer 1½ uur, bestaande uit een “career story interview”, het bespreken van de rapportages en het maken van een concrete vertaalslag naar de loopbaanvraag.

Wat levert het op?

Door de uitkomsten van de vragenlijsten te combineren ontstaat er een uniek profiel, weergegeven in de Loopbaanscreener.
Dit profiel vormt de basis voor een concreet actieplan wat tijdens de sessies verder wordt uitgewerkt om gestelde doelen te realiseren.

Regulier traject:

Loopbaankompas: 6 sessies:

Voor wie?

Mensen die:

 • het gevoel hebben hun capaciteiten onvoldoende in het werk kwijt te kunnen
 • meer bezieling in het werk willen ervaren
 • van functie of werkomgeving moeten of willen veranderen
 • vast dreigen te lopen in de huidige functie

Wat houdt het in?

Het Loopbaan Kompas traject richt zich op het werken aan een nieuw toekomstperspectief en geeft op systematische wijze antwoord op de vragen ‘wie ben ik?’,  ‘wat kan ik?’, ’wat wil ik?’ en ‘hoe kan ik mijn doelstelling bereiken’. Er wordt gebruik gemaakt van het werkboek: “Het Loopbaankompas”. De volgende onderdelen komen in het loopbaanadvies traject aan de orde:

 • het in kaart brengen van persoonlijke eigenschappen, sterktes en zwaktes,competenties en wensen en mogelijkheden ten aanzien van de verdere loopbaan.
 • het verkennen van (de kansen op) de arbeidsmarkt en het bepalen van een realistische zoekrichting.
 • een concreet ontwikkelings- en actieplan, waarin de noodzakelijk stappen worden gepland om de gewenste loopbaanrichting te bereiken, waaronder een eventueel opleidingsplan.

Wat levert het op?

Tijdens het individuele loopbaanadvies traject ontdek je wat je drijfveren zijn en wat je bezielt. Loopbaan Kompas geeft door middel van zelfanalyse inzicht in je talenten, kwaliteiten en ambities op het gebied van werk.

Al doende kom je tot een visie van dat wat je wil bereiken en wat je te bieden hebt. Op basis van het verkregen persoons- en beroepsprofiel bepaal je vervolgens samen met de loopbaanadviseur een nieuw, inspirerend en realistisch toekomstperspectief. Het loopbaanadvies traject wordt afgesloten met een concreet ontwikkelings- en actieplan.

Compleet traject:

Verdiept loopbaankompas of met loopbaanscreener: 9 sessies

Voor wie?

 • Voor mensen die naast het reguliere Loopbaankompas traject toch nog wat extra tijd en ondersteuning nodig hebben om tot een geschikte keuze te komen.
 • Voor mensen die naast het reguliere Loopbaankompas traject ook graag de PFPI en de LIV ( zie traject hierboven bij loopbaanscan) willen doen om zo nog meer tot een uniek profiel te kunnen komen.

Wat houdt het in?

Een verdieping van het Loopbaankompas traject of combinatie van Loopbaankompas traject en afname van de PFPI en LIV-vragenlijsten.

Wat levert het op?

Tijdens het complete individuele loopbaanadvies traject ontdek je wat je drijfveren zijn en wat je bezielt. Het Loopbaan Kompas geeft door middel van zelfanalyse inzicht in je talenten, kwaliteiten en ambities op het gebied van werk. Al doende kom je tot een visie van dat wat je wil bereiken en wat je te bieden hebt. Het unieke profiel vanuit de PFPI- en LIV vragenlijsten dat samengevat wordt in de Loopbaanscreener werkt hier verdiepend op .

Op basis van het verkregen persoons- en beroepsprofiel bepaal je vervolgens samen met de loopbaanadviseur een nieuw, inspirerend en realistisch toekomstperspectief. Het loopbaanadvies traject wordt afgesloten met een concreet ontwikkelings- en actieplan.

Wilt u meer informatie over loopbaancoaching, neem dan contact met mij op.